NLP leert je om sterker en krachtiger in je leven te staan

NLP leert je om sterker en krachtiger in je leven te staan

Wil jij ook Meer succes door NLP?

Communicatie bestaat slechts voor 13% uit gesproken woorden (verbaal), de overige 87% is de zogenaamde non-verbale communicatie, deze bestaat uit lichaamshouding, oogbewegingen, tonaliteit van de stem en tal van andere zaken.

Wanneer we op al deze zaken leren afstemmen, zullen we merken dat we niet alleen de mensen beter begrijpen en zij óns beter begrijpen.

Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren.
 Neuro
heeft met het brein te maken, je hersens. In je brein zijn bepaalde patronen vastgelegd die er voor zorgen dat je je naar voelt of dat je je goed voelt.
 Linguistisch
gaat over taal. De taal waarmee je met jezelf of met anderen communiceert.
 Programmeren
wil zeggen dat je met taal je brein programmeert om zich goed te voelen.

Simpel gezegd is NLP: het laten ervaren hoe het komt dat wij de dingen doen die we doen.

NLP is ontwikkeld met het doel te leren hoe je effectiever kunt denken en effectiever met jezelf en anderen kunt communiceren. NLP leert ons hoe wij onze ervaringen op een andere manier kunnen zien, zodat we de gewenste persoonlijke resultaten kunnen behalen. Daarbij onderzoeken we welke belemmeringen in de weg staan en als die bekend zijn passen we de programmering aan, totdat het doel bereikt is.

Met NLP geef je structuur aan je leven en ga je de wereld om je heen anders ervaren.
We zijn voortdurend bezig onszelf dingen wijs te maken (al dan niet onder invloed van de mensen en meningen om ons heen)
Zijn er werkelijk grenzen aan de zaken die wij kunnen doen of werpen we die grenzen zelf op?

De omstandigheden zijn niet bepalend zijn voor succes of geluk, maar de manier waarop je met de omstandigheden omgaat!

NLP helpt je om je meer bewust te worden van jouw mogelijkheden.

NLP pas je toe in je werk, je relaties, je sport, kortom altijd.

NLP is ontstaan in de jaren zeventig. De grondleggers waren Richard Bandler en John Grinder. Zij waren gefascineerd door de wijze waarop een aantal therapeuten succesvol met “moeilijke” mensen om konden gaan en tot hun door wisten te dringen. Door deze therapeuten te bestuderen en hun gedrag te analyseren, werden structuren en processen blootgelegd. Deze structuren zijn de basis achter een aantal belangrijke NLP modellen.

NLP heeft sinds de jaren zeventig een hele ontwikkeling doorgemaakt. In aanvang werden de modellen vooral in een therapeutische context gebruikt. Na verloop van tijd werd het aandachtsgebied vergroot naar verkoop, gezondheidszorg en onderwijs. Inmiddels zijn er vele NLP opleidingen beschikbaar en wordt in diverse NLP cusussen  gebruik gemaakt van NLP modellen.

Over de schrijver
Rasoptimist en Financiële Groei Strateeg.
Reactie plaatsen