Page content

De juiste doelen stellen

Om een succesvolle business op te bouwen moet je weten waar je naartoe wilt. Het stellen van doelen is hiervoor essentieel.

Mijn ervaring is dat het stellen van de verkeerde doelen de meeste ondernemers tegenhoudt om echt succesvol te worden.

Focus dagelijks op je doelen

Daarnaast is er een grote groep ondernemers die wel doelen stellen, maar er vervolgens te weinig mee doen, in de praktijk staan dan de dagelijkse werkzaamheden, de ‘waan van de dag’, centraal en niet de gestelde doelen.

Waarom is doelen stellen belangrijk?

Een doel is een gewenste situatie, iets wat je wilt bereiken. Door doelen te stellen geef je richting aan dat wat je doet. Je werkt dan namelijk ergens naartoe. Door het stellen van doelen ga je ook beter nadenken, over datgene waar je goed in bent, en wat je op korte en lange termijn wilt bereiken.
Wees duidelijk over je eindpunt, bepaal wat je wilt bereiken, daarmee voorkom je dat je de hele dag druk bent en uiteindelijk niets bereikt.

Denk groot en vooruit

zoektochtAls ondernemer heb je een missie, een visie en een strategie.

Missie: wat jouw bedrijf op de lange termijn wil uitdragen naar de maatschappij. Wie ben je, waarom doe je het, wat doe je, in welke behoeften voorzie je, welke problemen los je op.

Visie: waarom wil je dat bereiken. Het toekomstbeeld, wat is het beoogde eindresultaat.

Strategie: hoe ga je dat aanpakken? De uitvoering van de gestelde missie en visie. Hoe ga je je bedrijf promoten, hoe ga je klanten werven. Hoe ga je je producten/diensten leveren.

Doelen formuleren

Aan de hand van je missie, visie en strategie ga je vervolgens je doelen formuleren. Maak je doelen beknopt en zo zakelijk mogelijk maar wel duidelijk. In een aantal regels moet je je doelen duidelijk kunnen verwoorden.

Een veelgebruikte methode om doelen te formuleren is de SMART methode.
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Een andere methode is van Mark Murphy, de HARD methode.
Heardfelt, Animated, Required en Difficult.

Beschrijf je doelen altijd positief, dat wat je wel wilt.

Overzicht

  • Doelen geven je motivatie op de korte termijn.
  • Doelen geven je visie voor de lange termijn
  • Jouw doelen geven je focus
  • Doelen helpen jou je tijd te organiseren
  • Je kunt je resultaten meten
  • Je kunt je resultaten vieren
  • Je zelfvertrouwen groeit

Wil jij concrete haalbare doelen?
Bel ons dan voor een afspraak

Comment Section

0 reacties op “De juiste doelen stellen

Plaats een reactie


*